"Emigranci" S. Mrożka przez emigrantów - dla emigrantów

Czyli t r a g i k o m e d i a w wydaniu współczesnym!

Przedstawienie opowiada o sytuacji wyobcowania w nie swoim kraju, rozczarowania, tęsknoty, marzeń, które może się spełnią?..
Sporo sytuacji zabawnych, niechcianych nieporozumień, tak bardzo dużo prawdziwych słów...
A czasem śmiech przez łzy.
I...nigdy jeszcze w roli XX nie wystąpiła kobieta!


Tekst

Sławomir Mrożek


Reżyseria

Hanna Grosfeld-Buda


Występują

Samanta Zwolennik

Patryk Bartoszewski


Tłumaczenie na niderlandzki

Charlotte Pothuizen

Gijs Franssen


Choreograficzne wparcie

Wiktoria Czakon


Opracowanie graficzne

Agata Kacprzak


Przeznaczone dla widzów od 15 do 100 lat.
Czas trwania: 90 minut.

Po przedstawieniu zapraszamy na wspólną dyskusję przy kawie.

"Magiczne Granice" są projektem Fundacji Buda Staging Performance stawiającym sobie za cel budowanie atmosfery integracji więzi kulturowych pomiędzy społecznością holenderską a polską.
W ramach tego projektu zajmujemy się także impresariatem teatralnym zapraszając do Holandii przedstawienia dla dzieci i dorosłych i popularyzując kulturę polską. Oczywiście w języku polskim, z tłumaczeniem na niderlandzki.

Samanta Zwolennik

Aktorka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filii we Wrocławiu.
Dotychczas współpracowała z Teatrem Nowym w Nowym Sączu, Teatrem Palladium w Warszawie oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Od lat prowadzi warsztaty teatralne, szkolenia z autoprezentacji oraz artfulness, wszystko to zgodnie z jej złotą zasadą - SamFun!

Ulubiony cytat

"Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył"

Milan Kundera

Patryk Bartoszewski

Aktor, lektor, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filii we Wrocławiu. Ukończył studia dyplomem „Niewina” w reżyserii Pawła Miśkiewicza w 2018 roku. Za przygotowanie roli Helmuta wyróżniony na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Często podróżuje po świecie przeważnie w towarzystwie mikrofonu, zawsze kota i fagotu.

Ulubiony cytat

"Popełniaj błędy i naprawiaj je, gdy dotkniesz dna odbijaj się.
Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał.”

Artur Rojek

Macie Państwo pytania? Prosimy o kontakt z Hanną Grosfeld-Buda 0645782935

"Emigranten" van S. Mrożek, door emigranten - voor emigranten


Ofwel een t r a g i k o m e d i e in een modern jasje!

De voorstelling laat vervreemding in een nieuw land zien, teleurstelling, gemis, dromen die misschien uitkomen?
Veel speelse situaties, ongewenste misverstanden, heel veel ware woorden...
En soms een lach door een traan.
En...de rol van XX is nog nooit door een vrouw vertolkt!


Tekst

Sławomir Mrożek


Regisseur

Hanna Grosfeld-Buda


Spel

Samanta Zwolennik

Patryk Bartoszewski


Nederlandse vertaling

Charlotte Pothuizen

Gijs Franssen


Choreografische ondersteuning

Wiktoria Czakon


Grafische vormgeving

Agata Kacprzak


Voor gasten tussen 15 en 100 jaar.
Duur van de voorstelling: 90 minuten.


Na de voorstelling bent u uitgenodigd voor een discussie onder het genot van een kopje koffie!


"Magische Grenzen" is een project van Stichting Buda Staging Performance met als doel een atmosfeer te creëren voor de integratie van culturele banden tussen de Poolse en Nederlandse maatschappij.
In het kader van dit project organiseren we ook theatervoorstellingen voor kinderen en volwassenen over de Poolse cultuur in Nederland. Uiteraard in het Pools! Met vertaling naar het Nederlands.


Heeft u nog vragen. Neem dan contact op met Hanna Grosfeld-Buda 06-45782935

Samanta Zwolennik

Actrice, afgestudeerd aan de Academie voor Theaterkunsten Krakau, dependance Wrocław.

Tot heden heeft ze samengewerkt met het Nieuwe Theater in Nowy Sącz, het Palladium Theater in Warschau en het Jerzy Grotowski Instituut in Wroclaw.

Al jaren geeft ze theaterworkshops, trainingen in zelfpresentatie en artfulness, allemaal volgens haar gouden regel - SamFun!

Favoriet citaat

"We hebben allemaal iemand nodig die naar ons kijkt"

Milan Kundera

Patryk Bartoszewski

Acteur, docent, afgestudeerd aan de Academie voor Theaterkunsten Krakau, dependence Wrocław. Hij studeerde af met de voorstelling "Innocence", geregisseerd door Paweł Miśkiewicz in 2018. Hij kreeg een prijs op het Theaterscholen Festival in Łódź voor zijn rol van Helmut.

Hij reist vaak de wereld rond, meestal vergezeld van een microfoon, altijd met een kat en een fagot.

Favoriet citaat

"Maak fouten en herstel ze, kaats terug als je de bodem raakt.
Gebruik de tijd, er komt geen tweede keer.”

Artur Rojek

Heeft u nog vragen. Neem dan contact op met Hanna Grosfeld-Buda 06-45782935

Foto's Frans Strous

Patron medialny

przy wsparciu / met ondersteuning van